In-Puro

EN

 

After almost 2 years out of the flamenco scene, the dancer Federico Ordoñez decides to retake connection with the essence of his art with this new creation.

He spends those years, trying new experiences being part of contemporary music and dance companies.

 

He still collaborates with others gender of music and art, because for him it’s essential as a human been to learn and create new ways all the time.

 

In-puro it’s a back to « pure » flamenco, but without hiding his own personality. Pure it’s always a very subjective word in the flamenco world. For him the meaning is mostly about respecting the singing heritage and create the surrounding with his personal ideas and vision.

For that reason he asked to Anthony Carruba to be the guitarist and the composer of this show and to Esteban Murillo to be the singer.

NL

Na bijna 2 jaar uit de flamenco schijnwerpers te vertoeven, beslist flamenco danser Federico Ordoñez de draad terug op te pikken en zich opnieuw te verbinden met de essentie van zijn kunstvorm met deze nieuwe creatie. De afgelopen 2 jaren heeft hij tal van nieuwe ervaringen opgedaan door o.a deel uit te maken van hedendaagse muziek- en danscompanies.

 

Hij werkte samen met andere muziek- en kunstgenres want het is voor hem essentieel als mens om steeds bij te leren en te creëren.

 

Met IN-Puro keert hij terug naar de pure flamenco maar zonder zijn eigen persoonlijkheid te verbergen. Het woord puur is altijd subjectief in de flamencowereld. Voor Federico gaat het vooral om het respecteren van de overlevering van de zang en met zijn persoonlijke ideeën en visies zijn omgeving te creëren. Daarom heeft hij Anthony Carrubba gevraagd om de gitarist en componist te zijn van deze voorstelling en Esteban Murillo om de zang te verzorgen.